Centrum rowerowe

Rowery: SCOTT.KELLYS,GIANT,UNIBIKE,COSSACK

 

 

 

 

Koszyk

Koszyk jest pusty

 
 

ŁAP OKAZJĘ, ROWERÓW NIE BĘDZIE!!!

ROWERY NA DZIŚ!!!

Reklamacje:

 

 

Warunki reklamacji:

1. Towar objęty jest 24-miesięczną(osoby) 12-miesięczną(Firmy) gwarancją liczoną od daty podanej na dowodzie zakupu.

2. Do reklamowanego produktu należy załączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny 

3. Produkt powinien być czysty i suchy.

4. Reklamację należy odesłać na adres: Firma Handlowo-Usługowa START, ul. Podgórze 1, 38-500 Sanok

5. Sposób dostarczenia reklamowanego produktu jest dowolny.

6. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu do sprzedawcy pokrywa kupujący.

7.  Reklamacja zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia  przesyłki. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia  reklamacji telefonicznie bądź reklamacja zostanie odesłana na adres  podany w formularzu reklamacyjnym.

8. W przypadku uznania  reklamacji za niezasadną kupujący pokrywa koszt zwrotu towaru: (odzież, części, akcesoria 15 zł.) (rower 50 zł.)

9. Reklamacji podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego.

10. Reklamacji nie podlegają:

a)  uszkodzenia powstałe z winy klienta w wyniku użytkowania towaru  niezgodnego z przeznaczeniem, uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub  nieprawidłowej konserwacji

b) różnica w kolorze i strukturze  oraz naturalne zużycie powstałe w trakcie eksploatacji.

 11. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę reklamacji za zasadną kupujący może żądać:

a)  w pierwszej kolejności nieodpłatnej naprawy – w przypadku gdy istnieje  taka możliwość a klient nie wyrazi zgody na naprawę, towar zostaje  zwrócony w stanie niezmienionym

b) jeśli naprawa jest niemożliwa  lub wymaga nadmiernych kosztów towar zostanie wymieniony na nowy bądź  zostanie wykonany zwrot gotówki. 

12. Paczki wysłane za pobraniem oraz poprzez paczkomaty nie będą odbierane.

13. Towar brudny zostanie odesłane na koszt osoby reklamującej.

ZGŁOSZENIE   REKLAMACYJNE

 

 

 

Sporządzono dnia ……………………….. w sklepie …………………………………………..

w ……………………………………….... ul. ……..…………………………………………..

 

  1. Imię i nazwisko reklamującego………………………………………………………….
  2. Adres…………………………………………………………………………………….
  3. Data nabycia towaru…………………………………………………………………….
  4. Nazwa towaru……………………………………………………………….………...
  5. Ilość zakwestionowanego towaru……………… cena towaru……….…………………
  6. Przedłożony dowód sprzedaży (rachunek, paragon)……………………………………
  7. Dokładne wymienienie wad …………………………………………………………… ..………………………………………………………...................................................
  8. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...

  1. Żądanie reklamującego ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..........

 

  1. Reklamowany towar przekazano Sprzedawcy w dniu  ……..………………………….

 

                                                                                                             …………………………..

                                                                                                                     Podpis Konsumenta

 

 

 

…………………………………

   Pieczątka i podpis Sprzedawcy 

       przyjmującego reklamację